Hieronder vind u tal van nuttige documenten zoals het huishoudelijk reglement, aanvraagformulieren voor terugbetalingen van mutualiteiten, ongevalsverklaring voor de verzekering,…

Orca

Huishoudelijk reglement
Statuut VZW Holy Squid
Panathlonverklaring
Privacyverklaring
Register van gegevensverwerking

Functieprofielen

Functieprofiel bestuurleden
Functieprofiel project-managers
Functieprofiel redders
Functieprofiel trainers

Mutualiteiten voor terugbetaling

Tussenkomst Christelijke Mutualiteit
Tussenkomst De Voorzorg
Tussenkomst Liberale Mutualiteit
Tussenkomst Onafhankelijke Mutualiteit
Tussenkomst Vlaams Neutraal Ziekenfonds

NELOS Verzekering

Verzekeringpolis
Ongevalsverklaring
Wat te doen bij een ongeval – Handleiding
Medische Fiche – jaarlijks invullen